Bedrijfsauto

Handig om te weten wanneer je een bedijfsauto aanschaft

Moet een ondernemer ook bijtelling rekenen over zijn auto?

Ja, als de auto tot het vermogen van de onderneming behoort en de ondernemer er privékilometers mee maakt. In principe kan de ondernemer alle autokosten van de fiscale winst aftrekken. Rijdt de ondernemer ook privé met de auto, dan wordt de aftrek van de kosten deels gecorrigeerd. Dit gebeurt door de bijtelling bij de winst te tellen. De bijtelling kan nooit hoger zijn dan de kosten van de auto die op het bedrijf drukken.

Hoe hoog is de fiscale bijtelling vóór 2017:

bedrijfsautoDe bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW en BPM. Het basispercentage is 25%. Voor zuinige en zeer zuinige auto’s gelden lagere percentages. Deze zijn afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

– Bij een CO2-uitstoot van hoogstens 50 gr/km bedraagt de fiscale bijtelling 0%, mits de auto vóór 1-1-2014 is geregistreerd. Per 1-1-2014 geldt voor deze auto’s een bijtelling van 7%.

– Boven een CO2-uitstoot van 50 gr/km geldt een bijtelling van 14%. Deze categorie loopt bij registratie van de betreffende auto in 2013 door tot en met een CO2-uitstoot van 88 gr/km (diesel) en 95 gr/km (benzine). Die normen worden in 2014 verlaagd tot 85 (diesel) en 88 gr/km (benzine) en in 2015 tot 82 gr/km voor beide brandstofsoorten.

– Voor de bijtelling van 20% mag een auto die in 2013 is geregistreerd een CO2-uitstoot hebben van maximaal 112 gr/km (diesel) en124 gr/km (benzine). In 2014 wordt dat 111 (diesel) en 117 gr/km en in 2015 maximaal 110 gr/km (voor beide brandstofsoorten).

Hoe hoog is de fiscale bijtelling vanaf 2017:

In 2017 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%.

In 2017 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

Hoe voorkom ik fiscale bijtelling?

Door per jaar niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Het bewijs daarvoor is in principe niet aan een bepaalde vorm gebonden. Een sluitende kilometeradministratie geeft u echter de meeste zekerheid. Een black box kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Hoe houd ik een sluitende kilometeradministratie bij?

In uw administratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, de aard van de rit (zakelijk of privé) en de gereden route, indien van de gebruikelijke route wordt afgeweken. Bijvoorbeeld bij wegafsluitingen, omleidingen, files e.d.

Naast deze rittenadministratie kan de Belastingdienst aanvullende informatie opvragen, zoals uw agenda met zakelijke afspraken, kassabonnen van tankstations en verkeersboetes. Met camera-auto’s controleert de Belastingdienst bovendien regelmatig of auto’s met een “verklaring geen privégebruik” op ongebruikelijke plekken worden gesignaleerd.

Een black box kan samen met agendagegevens een sluitende rittenregistratie opleveren. Een black box legt veel ritgegevens automatisch vast. Daarnaast voert u echter ook gegevens handmatig in, zoals het karakter van de rit (zakelijk of privé). Daarom kan (net als bij een handmatig bijgehouden rittenadministratie) een relatie tussen de rapportage en andere bescheiden (agenda’s e.d.) nodig blijven. Het totaal van rapportage én onderliggende gegevens vormt de (controleerbare) rittenregistratie. Deze moet bewijzen dat de auto maar beperkt privé is gebruikt.

Neem vrijblijvend contact op!


    Naam (*)

    E-mailadres (*)

    Telefoonnummer (*)

    Opmerking/vraag

    captcha