Collectief pensioen

Collectief pensioen

Collectief pensioen zelfstandigen in de maak Januari 2014 Het kabinet en de belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het eens over een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Deelname eraan wordt vrijwillig en de zzp'ers kunnen ook zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. De staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (Financiën) meldden dat woensdag 15 januari 2014 [...]

Administratie

Hoe lang moet u uw administratie bewaren? Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in [...]

Factuur

Factuureisen vanaf 2013 De factuureisen voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Wat moet er op een reguliere factuur staan? 1. Factuurdatum 2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen zijn toegestaan) 3. Naam, adresgegevens en btw-identificatienummer van de ondernemer 4. Naam en adresgegevens van de klant 5. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingregeling [...]

Jaarrekening

Waaraan moet een jaarrekening voldoen? Bijna elke jaarrekening heeft als standaardzin "de jaarrekening is in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9 van boek 2 BW". Het is een kort zinnetje, maar zijn de gevolgen voor uw jaarrekening zijn groot. In het BW (burgerlijk wetboek) staat namelijk precies hoe u een jaarrekening moet indelen in [...]

Bedrijfsauto

Handig om te weten wanneer je een bedijfsauto aanschaft Moet een ondernemer ook bijtelling rekenen over zijn auto? Ja, als de auto tot het vermogen van de onderneming behoort en de ondernemer er privékilometers mee maakt. In principe kan de ondernemer alle autokosten van de fiscale winst aftrekken. Rijdt de ondernemer ook privé met de [...]

Belastingplannen

Belastingplannen 2018   Binnenkort volgt op deze pagina de belangrijkste wijzigingen in het belastingplan van 2018